Centos Web Panel

پاک کردن تمام لاگ های سیستم در CWP Control WebPanel

در این آموزش توضیح و اسکریپت راه حلی ارائه شده که چگونه می توانید همه پرونده های log را از جمله گزارش های قدیمی را از سرور CWP پاک کنید.

این اسکریپت تمام لاگ های مربوط را بدون تأثیر بر سرویس ها پاک می کند.

اطمینان حاصل کنید که به عنوان کاربر root ssh وارد سیستم شده اید

راه حل 1:

برای پاک کردن فوری لاگ ها ، می توانید این اسکریپت bash را که قبلاً نوشتم اجرا کنید تا کار سریعتر انجام شود.
یا میتوانید راه حل 2 را اعمال کنید.

curl -s -L https://axio.ir/rose_file/clear-sh.sh | bash

راه حل 2:

ابتدا یک فایل در دایرکتوری root ایجاد کنید:

cd /root
nano clearlog.sh

سپس این اسکریپت Bash را جایگذاری کرده و ذخیره کنید:

#!/bin/bash

truncate -s 0 /usr/local/apache/logs/*bytes
truncate -s 0 /usr/local/apache/logs/*log
truncate -s 0 /usr/local/apache/domlogs/*bytes
truncate -s 0 /usr/local/apache/domlogs/*log
truncate -s 0 /var/log/messages
truncate -s 0 /var/log/maillog
truncate -s 0 /var/log/*log
truncate -s 0 /opt/alt/*/usr/var/log/php-fpm.log
truncate -s 0 /usr/local/cwpsrv/logs/access_log
truncate -s 0 /usr/local/cwpsrv/logs/error_log
truncate -s 0 /var/log/cron
truncate -s 0 /var/log/secure
truncate -s 0 /var/log/cwp/services_action.log
truncate -s 0 /var/log/cwp/cwp_sslmod.log
truncate -s 0 /var/log/cwp/cwp_cron.log
truncate -s 0 /var/log/cwp/cwp_backup.log
truncate -s 0 /var/log/cwp/activity.log
rm -rf /var/log/maillog-*
rm -rf /var/log/monit.log-*
rm -rf /var/log/spooler-*
rm -rf /var/log/messages-*
rm -rf /var/log/secure-*
rm -rf /var/log/pureftpd.log-*
rm -rf /var/log/yum.log-*
rm -rf /var/log/monit.log-*
rm -rf /var/log/cron-*

دسترسی فایل را تنظیم کنید:

chmod 755 /root/clearlog.sh

حالا این دستور را اجرا کنید تا اسکریپت حذف لاگ اجرا شود:

sh /root/clearlog.sh

به این ترتیب لاگ های سیستم پاک می شوند، و فضای قابل توجهی از سیستم آزاد خواهد شد.


اعمال خودکار:

تا اینجا کار تمام شد ولی می توانید با دنبال کردن راه حل 2 ، یک وظیفه خودکار مانند زیر ایجاد کنید:

اجرای روزانه:

0 0 * * * /usr/bin/sh /root/clearlog.sh

اجرای هفتگی:

0 0 * * 0 /usr/bin/sh /root/clearlog.sh

اجرای ماهانه:

0 0 1 * * /usr/bin/sh /root/clearlog.sh

اگر این پست به هر نحوی به شما کمک کرد میتوانید یک استکان قهوه هدیه دهید

Source
mysterydata.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
en_USEnglish