SmartyWEB ProgrammingLearning

نمایش همه متغیرهای smarty موجود در یک فایل tpl

Show all smarty variables available in a .tpl file

در برخی موارد فقط می خواهید بدانید که چه متغیرهای هوشمندی در فایل tpl. در دسترس شما هستند. در نسخه‌های قدیمی‌تر smarty v2 و قبل از آن، نمی‌توانید فقط از {$debug} استفاده کنید. بنابراین می توانید به جای آن از موارد زیر استفاده کنید.

{php}
    print_r(get_defined_vars());
{/php}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
x

Array ( [0] => 2023 [1] => آکسیو [2] => https://axio.ir/en/ )

en_US