directory-password-protect

رمز عبور برای دایرکتوری و زیر پوشه های آن با استفاده از .htaccess

من در تلاش هستم که از یک زیر دامنه و همه زیرشاخه ها و پرونده های آن با رمز محافظت کنم ، اما دانش من در این مورد بسیار محدود است ، چگونه می توانم انجام دهم؟ این یک فرآیند ساده دو مرحله ای است در .htaccess خود قرار دهید Read more…

fa_IRفارسی