کد های وردپرس

[code]

<h1><?php the_field(‘about_main_header’); ?></h1>

[/code]

اعداد اعشاری در ACF

فقط آن را امتحان کردم و می توانم نقطه اعشار اضافه کنم. اگر مقدار “step” را تنظیم نکنید، باید مقدار را وارد کنید. به صورت دستی پیمایش فقط اعداد صحیح را نشان می دهد. اگر می خواهید . و مقدار اعشاری برای نشان دادن هنگام پیمایش، باید مقدار مرحله را تنظیم کنید و آن را روی چیزی شبیه به 0.1 یا 0.01 تنظیم کنید.

 

دکمه بازگشت به بالا
x

Array ( [0] => 2023 [1] => آکسیو [2] => https://axio.ir/ )