ووکامرس : قسمت PostCode / Zip را در صفحه پرداخت غیرفعال کنید

Published by axmin on

در بعضی کشورها هیچ کدپستی / کد پستی (مانند ایرلند!) وجود ندارد. چگونه می توانیم قسمت Postcode / ZIP را مورد نیاز قرار ندهیم ، یا چگونه آن را به طور کامل حذف می کنیم؟ پاسخ بسیار ساده است.

Remove the Postcode Field on the WooCommerce Checkout Page

قطعه کد PHP: حذف کد پستی / قسمت ZIP @ صفحه پرداخت ووکامرس


add_filter( 'woocommerce_checkout_fields' , 'bbloomer_remove_billing_postcode_checkout' );
 
function bbloomer_remove_billing_postcode_checkout( $fields ) {
  unset($fields['billing']['billing_postcode']);
  return $fields;
}
Categories: Woocommerce

0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *