ووکامرس: زمینه های محصول سفارشی (به عنوان مثال قیمت عمده) را بدون پلاگین اضافه کنید

Published by axmin on

قیمت خرده فروشی پیشنهادی تولید کننده (MSRP) یا قیمت خرده فروشی پیشنهادی (RRP) ، قیمتی است که سازنده به آن پیشنهاد می کند خرده فروش محصول را در آن بفروشد. شاید این را در آگهی ، مجله ، برچسب قیمت مشاهده کرده باشید: «RRP: 50 دلار. قیمت ما: 39 دلار! “

کارآفرینان ووکامرس نیز می توانند از این “ترفند بازاریابی” استفاده کنند. تنها مشکل این است: چگونه می توانیم این “قسمت اضافی” را در صفحه محصول واحد و در صفحه ویرایش محصول نشان دهیم ، تا صاحب وب سایت به راحتی این مورد را اضافه کند؟

WooCommerce: Display RRP/MSRP on the Single Product Page
WooCommerce: Display RRP/MSRP on the Single Product Page
WooCommerce: add RRP/MSRP field input @ product edit page
WooCommerce: add RRP/MSRP field input @ product edit page

قطعه کد PHP: اضافه کردن RRP / MSRP @ صفحه محصولات ووکامرس


// -----------------------------------------
// 1. Add RRP field input @ product edit page
 
add_action( 'woocommerce_product_options_pricing', 'ej_add_RRP_to_products' );   
 
function ej_add_RRP_to_products() {     
  woocommerce_wp_text_input( array( 
    'id' => 'rrp', 
    'class' => 'short wc_input_price', 
    'label' => __( 'RRP', 'woocommerce' ) . ' (' . get_woocommerce_currency_symbol() . ')',
    'data_type' => 'price', 
  ));   
}
 
// -----------------------------------------
// 2. Save RRP field via custom field
 
add_action( 'save_post_product', 'ej_save_RRP' );
 
function ej_save_RRP( $product_id ) {
  global $pagenow, $typenow;
  if ( 'post.php' !== $pagenow || 'product' !== $typenow ) return;
  if ( defined( 'DOING_AUTOSAVE' ) && DOING_AUTOSAVE ) return;
  if ( isset( $_POST['rrp'] ) ) {
    update_post_meta( $product_id, 'rrp', $_POST['rrp'] );
  }
}
 
// -----------------------------------------
// 3. Display RRP field @ single product page
 
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'ej_display_RRP', 9 );
 
function ej_display_RRP() {
  global $product;
  if ( $product->get_type() <> 'variable' && $rrp = get_post_meta( $product->get_id(), 'rrp', true ) ) {
    echo '<div class="woocommerce_rrp">';
    _e( 'RRP: ', 'woocommerce' );
    echo '<span>' . wc_price( $rrp ) . '</span>';
    echo '</div>';
  }
}
Categories: Woocommerce

0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

fa_IRفارسی